Hem

VÄSTGÖTA NEON

Graphic Solutions

VÄSTGÖTA NEON

 

VästGöta Neon är ett av Göteborgs etablerade och ledande företag inom ljusskyltar, plåt och arbetsmiljöskyltar sedan 1970.

 

Vi arbetar nära kunden för att vi lättare når en personlig dialog. VästGöta Neon har egen regi vilket innebär egen verkstad, glasblåseri och montering så att vi kan erbjuda högkvalite och snabba leveranser.

 

I vår atelié har kunderna möjligheten att få gratis konsulation och framtagning av grafisk profilering. Där med, från ide till färdig produkt!

 

Neon kommer från grekiskans "neos" och betyder ungefär "ny" eller "ny gas". Gasen upptäcktes 1898 av två britter vid namn Sir William Ramsey och Morris Travers i sina experiment med flytande luft. Neon (Ne) är ett grundämne som tillhör ädelgaserna, grupp 0 i det periodiska systemet.

 

Neon är en färg- och luktlös gas som förekommer i låg koncentration i atmosfären. Den erhålls genom fraktionerad destillation av flytande luft. Neon används i gasurladdningsrör (neonrör), som sänder ut rött ljus (inte grönt som de flesta tror).

 

För att få fram de mycket varierande färgerna utnyttjas neon i kombination argon (blått). Övriga färger kan erhållas genom att belägga rörets insida med fluorescerande pulver i olika färgkombinationer. Det går faktiskt att få fram 150 färger på "neon" men detta kräver att man även blandar in resterande ädelgaser så som Krypton, Xenon och helium.

 

För att få gasen in i röret vakumpumpar man först för att skapa ett undertryck, som i sin tur "drar" in neonet. Röret måste vara helt tomt på luft och andra partiklar för att förhindra att röret bränner och en sot- beläggning uppkommer, därmed minskar rörets livslängd kraftigt.

 

Neon har utan tvekan haft ett och annat att säga till om dagens skyltning. Det är en delikat konstform som går i arv från glas- blåsare till lärling och vidare i generationer. Neon är extravagant och alla vi som tillverkar och säljer denna relativt billiga

 

Referenser & våra tjänster

Ljusskyltar

 

LED skyltar

Neon skyltar

Ljuslådor

Atljé & Verkstad

 

Grafiska lösningar

Plåtslageri & glasblåseri

Montage

Plåtskyltar

 

Byggskyltar

Fasadskyltar

Fristående bokstäver

Folieskärning

 

Bildekor

Fönsterdekor

Folietext

Copyright © 2017 . All Rights Reserved to VÄSTGÖTA NEON